روش های ارسال

حمل بسته‌ی شما

بسته ها باید حداکثر دو روز پس از تایید پرداخت ارسال شوند.

شما  هرنوع شیوه‌ی حملd را که انتخاب کنید شماره‌ی پیگیری مرسوله برای شما ارسال خواهد شد.

هزینه های ارسال شامل هزینه های بسته بندی و پست می شوند.

ما پیشنهاد می کنیم سفارشات خود را در یک گروه جمع آوری کنید. ما نمتوانیم دو سفارش مجزا را با هم در یک گروه جمع آوری کنیم.

 بسته ها با تایید خود شما ارسال می شوند.

در هنگام تحوبل محصول به پلمب بودن آن توجه کنید.


ساماندهی فروشگاه های اینترنتی

logo-samandehi

آمــــار فروشگاه